Molimo ispunite obrazac!Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12; dalje: Zakon) te UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka); GDPR) prijavom prihvaćate korištenje i obradu vaših osobnih podataka te objavu istih u svrhu informiranja javnosti o postignutim rezultatima, objavu audio, video zapisa, fotografija u javnosti na internetu i medijima.


Cijena radionica:


- Aktivni sudionici (oni koji žele imati individualni masterclass/radionicu sa predavačem) 300,00 HRK po radionici u trajanju od 40 minuta

* napomena: u tu cijenu je uključeno i slušanje svih ostalih radionica!

- Pasivni sudionici (oni koji samo žele slušati predavača) 100,00 HRK za sve radionice, neovisno o danu i o predavaču

PRIJAVA: omisguitarfest@gmail.com


Detalji računa:

 • Ime: UDRUGA MALE ZICE
 • Adresa: TRG IVANA RAOSA 4, 21310 OMIŠ, HRVATSKA
 • OIB: 07430414953
 • IBAN: HR3224070001100653918
 • Banka: OTP banka d.d.

  RUDERA BOSKOVICA 16
  21000 SPLIT
  HRVATSKA

Molimo navedene iznose uplatiti najkasnije do 05.06.2019.

NAŠI SPONZORI:


hgs-omis eurounit yamaha stella artois czk-omis

Leonardo De Gregorio savarez-strings savarez studenac

NATRAG NA VRH