Molimo ispunite obrazac!
Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12; dalje: Zakon) te UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka); GDPR) prijavom prihvaćate korištenje i obradu vaših osobnih podataka te objavu istih u svrhu informiranja javnosti o postignutim rezultatima, objavu audio, video zapisa, fotografija u javnosti na internetu i medijima.

Uplata kotizacije


50 EUR za I.-V., VII., IX. kat.

70 EUR za VI., X., & XI. kat.

30 EUR po osobi za VIII. kat.

Molimo izvršite uplate u navedenim iznosima do 05.06.2019.


Detalji računa:

 • Ime: UDRUGA MALE ZICE
 • Adresa: TRG IVANA RAOSA 4, 21310 OMIŠ, HRVATSKA
 • OIB: 07430414953
 • IBAN: HR3224070001100653918
 • Banka: OTP banka d.d.

  ULICA DOMOVINSKOG RATA 61
  21000 SPLIT
  HRVATSKA

Molimo navedene iznose uplatiti najkasnije do 05.04.2016.

NAŠI SPONZORI:


hgs-omis eurounit yamaha stella artois czk-omis

Leonardo De Gregorio savarez-strings savarez studenac

NATRAG NA VRH